Rizikový orez a výrub stromov

Štiepkovanie konárov

Frézovanie pňov

Strihanie živých plotov