Vyberte si z nášho portfólia služieb

Špecializujeme sa najmä na údržbu stromov a drevín, ktorá zahŕňa rizikový výrub a orez stromov, štiepkovanie konárov, frézovanie pňov, odvoz bioodpadu, realizáciu náhradnej výsadby a strihanie živých plotov.

Rizikový výrub a orez stromov

Rizikový orez a výrub stromov

Rizikové orezy a výruby stromov v záhradách, na verejných plochách, na cintorínoch, v parkoch aj v ťažšie dostupných terénoch.

Prvým krokom je obhliadka stromu, pri ktorej určime postup prác. Či už sa jedná o úplné odstránenie alebo orez stromu – práce navrhujeme tak, aby nedošlo k poškodeniu okolitého majetku a vybavenia (plotov, striech, fasád domov, hrobov alebo ostatnej zelene).

Štiepkovanie konárov Košice

Štiepkovanie konárov

Likvidáciu konárov štiepkovaním ponúkame zákazníkom, ktorí nechcú mať starosti s upratovaním konárov po výrube alebo oreze stromu.

Konáre do priemeru 15 cm štiepkujeme  pomocou pásového štiepkovača, ktorý sa vďaka svojej šírke dostane aj na ťažko prístupné miesta. Hrubšie drevo nechávame zákazníkom ako palivo, no v prípade že ho nepotrebujú, vieme zabezpečiť odvoz.

Frézovanie pňov

Frézovanie pňov

Odstránenie pňov realizujeme bez obmedzenia priemeru až 30 cm pod úroveň zeme.

Pomocou profesionálnej pásovej frézy sa dostaneme ku pňom v naklonenom teréne alebo na ťažšie dostupných miestach. Po frézovaní ostáva na mieste štiepka, ktorú môžete využiť v záhonoch ako hnojivo.

Odvoz bioodpadu

Odvoz bioodpadu

Naša firma disponuje moderným a spoľahlivým prívesným vozíkom kategórie BE, čo nám umožňuje efektívne a zodpovedne nakladať s odpadom.

Zabezpečujeme bezpečný transport odpadu do kompostárne, kde je spracovaný ekologicky udržateľným spôsobom. S naším nákladným vozíkom a zodpovedným prístupom k životnému prostrediu môžete mať istotu, že odpad z našej činnosti je riadne a ekologicky spracovaný.

Rizikový výrub stromov, rizikový orez stromov Košice, Strihanie živých plotov Košice

Strihanie živých plotov

Striháme živé ploty bez obmedzenia dĺžky a výšky. Či už sa jedná o pravidelný strih udržiavaných živých plotov alebo o radikálnejšie prerezanie tých dlhodobou neudržiavaných náš tím vám je k dispozícii.

Po úprave vašich živých plotov sme schopní ošetriť ich pôdu pomocou kvalitných hnojív, čo podporuje rast a vitalitu rastlín. Okrem toho po vykonaní práce zabezpečíme aj spracovanie vzniknutého odpadu, ktorý naložíme a odvezieme do kompostárne. S našou komplexnou službou sa postaráme o každý detail vášho záhradného prostredia.