Odvoz bioodpadu

Naša spoločnosť disponuje moderným a spoľahlivým prívesným vozíkom kategórie BE, čo nám umožňuje nielen efektívne, ale aj zodpovedné nakladanie s odpadom.

S našim spoľahlivým vozidlom zabezpečujeme bezpečný transport odpadu do kompostárne, kde prebieha jeho spracovanie ekologicky udržateľným spôsobom. Náš zodpovedný prístup k životnému prostrediu zabezpečuje, že odpad z našej činnosti je riadne a ekologicky spracovaný, čím prispievame k udržateľnosti a čistote životného prostredia.

Vaša spokojnosť a naša angažovanosť v oblasti životného prostredia sú našimi prioritami. Odvoz bioodpadu vykonávame po celom Východnom Slovensku.