Frézovanie pňov

Odstránenie pňov realizujeme bez obmedzenia priemeru až 30 cm pod úroveň zeme. Využívame profesionálnu pásovú frézu, ktorá nám umožňuje bezproblémovo pracovať s pňami aj v naklonenom teréne alebo na miestach s obmedzeným prístupom.

Prostredníctvom tohto špecializovaného prístroja dokážeme s presnosťou frézovať akékoľvek pne, čím odstránime ich korene až do hĺbky 30 cm pod zemou. Po dokončení frézovania ostáva na mieste štiepka, ktorú klienti môžu využiť ako prirodzené hnojivo pre svoje záhony. Naša práca sa neobmedzuje len na rovné plochy; naopak, s pásovou frézou sa s ľahkosťou pohybujeme aj v náročnejších terénoch a na miestach s obmedzeným prístupom, čím poskytujeme komplexné riešenie odstránenia pňov.

Našim cieľom je vaša spokojnosť a čistá záhrada.

Galéria