Rizikový výrub a orez stromov

Trápi vás?

Rizikovo naklonený strom, suchý strom, nalomený konár, nevyhovujúci tvar stormu, prílišná výška stormu či neudržiavaný živý plot…. ?

Ponúkame

Rizikové orezy a výruby stromov v záhradách, na verejných plochách, na cintorínoch, v parkoch aj v ťažšie dostupných terénoch.

Prvý krok

Prvým krokom je obhliadka stromu, pri ktorej určime postup prác. Či už sa jedná o úplné odstránenie alebo orez stromu – práce navrhujeme tak, aby nedošlo k poškodeniu okolitého majetku a vybavenia (plotov, striech, fasád domov, hrobov alebo ostatnej zelene).

Klasická ťažba stromu

Používa sa tam, kde je dostatok priestoru na výrub stromu v celku. Stromy, ktoré sú naklonené na nejakú prekážku, no na opačnej strane majú dostatok miesta môžeme pretiahnuť pomocou lana. Podľa hrúbky a naklonenia stromu používame rôzne typ ťažných zariadení (od ľudskej sily až po rôzne typy kladiek).

Arboristická ťažba stromu (stromolezeckou technikou)

Používa sa v prípade, že strom nie je možné vyrúbať v celku. V tomto prípade naši pracovníci pomocou stromolezeckej výbavy vylezú do inak neprístupnej časti stromu a postupne odstraňujú jednotlivé časti stromu. Tie buď voľne padajú na zem alebo v prípade, že sú prekážky v bezprostrednej blízkosti používame na ich spustenie lanovú techniku.

Ošetrenie stromu rezom (orez stromov)

Zabezpečujeme rôzne typy rezov:
Bezpečnostný rez je zameraný na zvýšenie prevádzkovej bezpečnosti stromu (odstránenie suchých a poškodených časti stromu)
Zdravotný rez zabezpečí vitalitu a predĺži životnosť stromu (presvetlenie koruny)
Redukčný rez – celková či jednostranná redukcia koruny sa používa na zmenšenie koruny v prípade, že sú okolo prítomné stavby, vedenia alebo iné prekážky.
Rez ovocných stromov

Galéria